(9 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. สำนักจุฬาราชมนตรีจัดการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น ๓ อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี

ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี