วันที่ 7 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)  ได้มอบหมายผู้แทนฯ ประกอบด้วย พลตำรวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่  เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อมอบสารแสดงความยินดีแด่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ได้รับพระมหากรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ทำเนียบองคมนตรี

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี