วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) และคณะ ประกอบด้วย พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี/สมาชิกวุฒิสภา นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และพัทลุง พร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส ได้ไปเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์บนเขาตะเว โดยท่านจุฬาราชมนตรีได้มอบเงินช่วยเหลือและดุอาอฺ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องมุสลิม ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ให้การต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรี และได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ติดตามคณะ