วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร และกรรมการชมรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (Muslim Service Society) เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เพื่อแนะนำรายละเอียดการปฏิบัติงานของชมรมฯ และรับโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของชมรมฯ โดยมี อิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี

ชมรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ชมรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส