12 ธันวาคม 2562 เวลา 11.45 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี  เป็นประธานเปิดห้องละหมาดแห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  (Fashion Island Shopping Mall) ซึ่งมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และพี่น้องมุสลิม ร่วมพิธีเปิด  โดยห้องละหมาด ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ (Fashion Island) อยู่ชั้นบริเวณชั้น 1 ประตู 4