วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.20 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรีชุดใหม่ พร้อมให้โอวาท โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี

วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี