วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี  และนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำโดย นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารฯ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์บริการทั้งสินเชื่อและเงินฝากรักษาทรัพย์ (วะดีอะห์) ของกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. พร้อมขอคำแนะนำในการดำเนินงานของกองทุนอิสลามจากท่านจุฬาราชมนตรี