3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง นำคณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำและบุคลากรการศึกษาศาสนาอิสลามจังหวัดระนอง เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ