4 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ