วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดย ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการชะรีอะฮ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการชะรีอะฮ์ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในโอกาสเข้าคารวะ พร้อมมอบเงินในแคมเปญ “รอมฎอนนี้เพื่อพี่น้อง” จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับพี่น้องมุสลิม

คณะผู้บริหาร บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง เข้าคารวะจุฬาราชมนตรี

คณะผู้บริหาร บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง เข้าคารวะจุฬาราชมนตรี

คณะผู้บริหาร บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง เข้าคารวะจุฬาราชมนตรี