วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับทีมงานโครงการนิวมูน มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี

โครงการนิวมูน มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

โครงการนิวมูน มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

โครงการนิวมูน มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ

โครงการนิวมูน มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ