วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ฯ  พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟัง ข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ


ในการนี้ท่านจุฬาราชมตรี ได้ขอบคุณคณะที่มาเยือน และขอให้ช่วยกันป้องกันและระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งของศาสนาที่มีความแตกต่างกัน เพื่อการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างศาสนาต่าง ๆ

 

คณะกรรมาธิการการศาสนา

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

 

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม