ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร
ฮิจเราะห์ศักราช 1441
..............


       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์


       จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี