9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมผู้ประสบเหตุจากกรณีคนร้ายบุกยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 15 คน และบาดเจ็บ 3 คน ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมตามสถานที่ต่าง ๆ คือ ณ วัดสิริปุณณาราม (ลำพะยา) ชุมชนมัสยิดอิบาดุลมุคลีสีน บ้านทุ่งเดา หมู่ 5 ลำพะยา และโรงพยาบาลยะลา ท่านจุฬาราชมนตรีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ และมอบปัจจัยช่วยเหลือทุกครอบครัว แนะให้มีความอดทนอดกลั้นต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น เราคนไทยไม่ทิ้งกัน