สภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ดร.วิสุทธิ์ บิลบ่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายฯ พร้อมด้วย นายอิสม่าแอน หมัดอาด้ำ ประธานกรรมาธิการฝ่ายในประเทศสภาเครือข่าย ฯ และทีมงาน ร่วมส่งมอบบ้านใหม่เพื่อผู้ยากไร้​ หลังที่​ 1 จากเหตุวาตภัย​ แก่ครอบครัว นายสนิ​ ตาหมาด​ หมู่ 2 ตำบลตันหยงโป​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสตูล ซึ่งเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่​ 19​ มิถุนายน​ 2562​ -​ 3 พฤศจิกายน​ 2562 รวมยอดทั้งสิ้น 119,587 บาท​ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)​ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม