30 ตุลาคม 2562 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ นายซะอฺด์ อัล-ฟัรฺฮาน ผู้ช่วยอุปทูตด้านงานบริหารกิจการศาสนาและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตคูเวตประจำประเทศไทย และคณะ เข้าคารวะและหารือ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งทางการทูตในประเทศไทย โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี