วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนาองค์กรเครือข่าย โดยสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร