4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานปิด  และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะผู้นำศาสนายุคใหม่" หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสตร์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ  มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร