เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 นี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนให้ผสกนิกรชาวไทยมุสลิมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลาหลังละหมาดวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน

....................
ดาวน์โหลดคำถวายพระพรชัยมงคง และบทขอพรฯ

https://drive.google.com/drive/folders/16_MwfmMkhVqtdKNwMg2YjClPsvx1BfbQ?usp=sharing