นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิด “โครงการวันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562”  ณ โครงการมาดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ กลุ่มสตรีมุสลิมในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

โครงการวันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562


ภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถา หัวข้อ "หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม"  เวทีเสวนา  บรรยายจากวิทยากรรับเชิญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ  การลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน  กิจกรรมไฮปาร์ค เวที Talk Show การแสดงอะนาชีด  นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมภาคสนาม และกิจกรรมภาคสนามอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ มีการออกบูธเครื่องแต่งกายมุสลิม อาหาร จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

โครงการวันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

โครงการวันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

โครงการวันพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562