วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด จัดงานแถลงข่าวโครงการงาน “ให้”

สำนักจุฬาฯ ร่วมกับทาเล้นท์ ครีเอชั่น แถลงข่าวโครงการงาน “ให้”

โดย นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.อณัส อมาตยกุล รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ นายอารซู มาทวี ประธานกรรมการ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด ( รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และนายจักรภพ ไพพะนา ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษา ผอ.ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวญาณี โฉมกาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสสเตจ จำกัด เป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าว


มหกรรมแห่งการ "ให้" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 – 24.00 น. ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน

 สำนักจุฬาฯ ร่วมกับทาเล้นท์ ครีเอชั่น แถลงข่าวโครงการงาน “ให้”

สำนักจุฬาฯ ร่วมกับทาเล้นท์ ครีเอชั่น แถลงข่าวโครงการงาน “ให้”

สำนักจุฬาฯ ร่วมกับทาเล้นท์ ครีเอชั่น แถลงข่าวโครงการงาน “ให้”

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ

สำนักจุฬาฯ ร่วมกับทาเล้นท์ ครีเอชั่น แถลงข่าวโครงการงาน “ให้”

ดร.อณัส อมาตยกุล รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ

สำนักจุฬาฯ ร่วมกับทาเล้นท์ ครีเอชั่น แถลงข่าวโครงการงาน “ให้”

นายอารซู มาทวี ประธานกรรมการ บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด