จุฬาราชมนตรีกล่าวดุอาในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ฮุจญาจ ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวดุอาในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) เที่ยวบินปฐมฤกษ์ จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมี นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จุฬาราชมนตรีกล่าวดุอาในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ฮุจญาจ ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

จุฬาราชมนตรีกล่าวดุอาในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ฮุจญาจ ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

จุฬาราชมนตรีกล่าวดุอาในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ฮุจญาจ ประจำปี 2562 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่