(4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.) ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบคัดเลือกผู้รับ ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ประจำปีการ 2562/2563 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ และสมาพันธ์ศิษย์เก่าอัซฮัรโลก สาขาประเทศไทย

การสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ทุน มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการ 2562/2563

ทุน มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการ 2562/2563

ทุน มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการ 2562/2563

ทุน มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการ 2562/2563