วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวดุอาในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440) เที่ยวบินปฐมฤกษ์ จากท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมี นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาตินราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

อำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)

อำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)

อำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ.1440)