คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครจะจัดให้มีงาน “เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อันเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและเป็นนิติบุคคล จึงได้จัดให้มีการประกวดภาพถ่าย โดยไม่จำกัดอายุ เพศ และศาสนาของผู้ร่วมประกวด มุ่งเน้นที่แนวคิดมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยสื่อไปถึงวิถีแบบไทย

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย ปี 2562กติกาการประกวด

 1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และศาสนา สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ ไม่จำกัดจำนวน
 2. ภาพถ่ายต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดของมัสยิดในประเทศไทยเป็นองค์ประกอบ
 3. ไม่จำกัดประเภทกล้องถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ และการแต่งภาพ
 4. โพสภาพถ่ายตั้งเป็นกระทู้ใน Facebook ของผู้เข้าประกวด ตั้งค่าสถานะ Facebook เป็นสาธารณะ โดยใส่ชื่อภาพและชื่อมัสยิด พร้อมคำบรรยายภาพ และติดข้อความแฮชแทค #เทิดไท้องค์ราชัน2562
 5. ภาพจะต้องมีองค์ประกอบมุมใดมุมหนึ่งของ “มัสยิด” อยู่ในภาพด้วย โดยไม่จำกัดมุมการถ่าย
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและกติกาตามที่แจ้งไว้ หากไม่ครบถ้วน จะถือว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนด
 7. คณะกรรมการจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิน ไม่มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
 8. การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

การะประกวดภาพถ่ายอิสลาม

ภาพถ่ายที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ เมื่อคณะกรรมการขอให้ส่งมอบรูปต้นฉบับ ต้องมีรายละเอียดดังนี้

 1. ต้องเป็นไฟล์ดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4 ล้านพิกเซล
 2. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW ไว้ในกรณีต้องมีการตรวจสอบ)
 3. ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone หรือ Action Camera ต้องมีขนาด File ใหญ่ที่สุดเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องเก็บ File RAW ไว้ในกรณีต้องมีการตรวจสอบ)
 4. ไฟล์ภาพจากกล้อง Smartphone หรือ Tablet ต้องมีขนาด File ใหญ่ที่สุดเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทำได้ ในรูปแบบไฟล์ .jpg

กำหนดระยะเวลาและประกาศผล

 • เริ่มโพสต์ภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
 • ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ทางคณะกรรมการจะติดต่อกลับไปทาง Facebook ของท่าน
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง Facebook Official Page: IslamicBangkok
 • พิธีมอบรางวัลจะมีในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์การให้คะแนน

 • เนื้อหาของภาพ
 • เทคนิคการถ่าย
 • องค์ประกอบภาพ

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการนำไปใช้งานภาพถ่าย

 • ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 • คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆของศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่ในสารสนเทศทุกประเภทรวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ โดยที่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 • ทุกภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
• Facebook Messenger หรือ
• คุณฟูอ๊าด ที่อีเมล์ fuard.samard@gmail.com