ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การแจ้งจำนวนนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของโรงเรียนที่ได้รับการเทียบวิทยฐานะจากมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร
ประจำปีการศึกษา 2562/2563

ดาวน์โหลดเอกสารกรอกข้อมูล
https://www.skthai.org/uploads/520/filemanager/2511436980b1336497ad12757a25a997.docx