การประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งผลการดูดวงจันทร์ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ ดังนั้น วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (อีฏิ้ลฟิตริ) ประจำปี ฮ.ศ.1440 ตรงกับวันพุธที่ 5 มถุนายน 2562