วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ให้ คือ การรับไม่สิ้นสุด” ครั้งที่ 2/2562 เพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ


งาน “ให้ คือการรับไม่สิ้นสุด” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดงานให้เป็นงานที่มีมาตรฐาน ภาพลักษณ์ที่ดี ให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้น  สร้างความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่แบ่งแยกศาสนา และเชื้อชาติ  รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการตอบแทนการให้คืนสู่สังคม


ภายในงานพบกับการเปิดตัว Application สำนักจุฬาราชมนตรี  นิทรรศการ “ให้” จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการฮาลาล การเสวนาวิชาการ กิจกรรมงานวิ่ง “ให้มันส์ RUN”  และการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของมุสลิมในประเทศไทย


“ให้ คือการรับไม่สิ้นสุด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 – 00.00 น. ณ ราชมังคลากีฬาสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ