วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 พสกนิกรชาวไทยมุสลิมร่วมงานเลี้ยงละศีลอด และร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดย สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายประสาน ศรีเจริญ  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  พร้อมด้วย นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี  สามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ คณะผู้แทนจากรมการศาสนา ตลอดจนพี่น้องมุสลิม ร่วมถวายพระพร ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย