25 เมษายน 2562 สำนักจุฬาราชมนตรี และ สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ UNHCR  จัดสัมภาษณ์พิเศษและแถลงความร่วมมือโครงการ “รอมฎอน นี้เพื่อพี่น้อง” ปีที่ 2 ณ มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  เพื่อขยายความร่วมมือ ส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินในช่วงเดือนรอมฎอนและบริจาคทานประจำปี (ซะกาต) เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยที่ตรงตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับมอบซะกาต และบริจาคซะกาตผ่านทาง UNHCR ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนที่ได้รับการรับรองและรับมอบหมายให้เป็นผู้รับบริจาคซะกาตได้โดยเงินบริจาคทั้งหมด 100% นำไปช่วยเหลือเด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและครอบครัวผู้ลี้ภัยที่เปราะบางและสูญเสียทุกอย่างจากสงคราม
บริจาคช่วยชีวิตที่

1. www.unhcr.or.th/donate

2. บริจาค 30 บาท ผ่าน SMS พิมพ์ 30 ส่งมาที่ 4642789