วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้วยมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมองค์กรภาคีเครือข่ายมนุษยธรรมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริหารและองค์กรภาคีสมาชิก โดยมีองค์กรสมาชิกเข้าร่วม 12 องค์กร จำนวน 30 ท่าน จากนั้นได้มีการประชุมกรรมการวาระพิเศษ เพื่อพิจารณาและกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

คณะทำงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้วยมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

องค์กรภาคีเครือข่ายมนุษยธรรมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง