วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์ ดังนั้น วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562

การประกาศผู้การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมฎอน 1440

การประกาศผู้การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมฎอน 1440

การประกาศผู้การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมฎอน 1440