20 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตร ในงานครบรอบ 50 ปี มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ (สุเหร่าอาจารย์เซ็ง)  การจัดงานครบรอบ 50 ปี ของมัสยิดครั้งนี้เพื่อฉลองมัสยิดพร้อมระลึกถึงคณะบุคคลที่มีคุณูประการต่อมัสยิด ประชาคม เสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกัน สร้างความรัก ความเข้าใจอันดีของบุคคลในชาติ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562 ณ มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ ซอยประชาอุทิศ 69 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร