เมืองไทยตะกาฟุลมอบเงินสภาเครือข่ายฯ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เมืองไทยตะกาฟุล มอบเงินสนับสนุนกิจการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีคุณศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนมอบ และ อิหม่าม ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเตะ ประธานสภาเครือข่าย ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ในงาน Money Expo Hatyai 2019 ณ ห้องสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวอล อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา