วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดสำนักงานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) แห่งใหม่ โดยมี ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยกล่าวรายงาน พร้อมผู้ร่วมงานจากหน่วยงาน องค์กรมุสลิม และผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน โดยสำนักงานแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่ ถนนร่มเกล้า ซอย 6 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร