-    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มกราคม 2562
-    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 30 มกราคม 2562
-    สอบสัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถแปล อาหรับ-ไทย และ ไทย-อาหรับ หรืออังกฤษได้
  5. ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (MS Office)
  6. พิมพ์สัมผัสได้ทั้งไทยและอาหรับ

หลักฐานทที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด  1.5 นิ้ว     ติดมุมขวาใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน    อย่างละ  1  ใบ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา     1  ใบ
  4. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 2 เดือน     1  ใบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร  https://bit.ly/2SGB94z

ยื่นเอกสารการสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/2RiN3Ea  หรืออีเมล  skthai1431@gmail.com
    หรือยื่นด้วยตนเองได้ที่  สำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
     โทร. 0-2949-4278, 0-2949-4312-3  ในวันและเวลาราชการ