ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนา นานาชาติ "ผ่าวิกฤตปาเลสไตน์ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต" ในวันพฤหัสที่ 22 -วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลสำคัญ นักวิชาการ จากไทยและนานาชาติ ร่วมปาฐกถาพิเศษ สัมมนา อภิปรายจำนวนมาก และกิจกรรมพิเศษเพื่อปาเลสไตนตลอดทั้งสองวัน!! จัดโดยศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี,และเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรร่วมจัดกว่า 40 องค์กร


ร่วมลงทะเบียนได้ที่นี่

https://goo.gl/forms/vU8AZxgwoyXPhD8J2


#InternationalSeminarPalestine2018
Register "The Internation Seminar Palestine:
Past, Present and Future"
Thursday 22nd - Friday 23rd November 2018
at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
By Muslim Studies Center Chulalongkorn University,
Council for Humanitarian Networking of
Sheikhul Islam Office and Networking of University,
Organization more than 40 institute

Register 
https://goo.gl/forms/vU8AZxgwoyXPhD8J2