1 กันยายน 256 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561 โดยมี นายสมชาย เจ๊ะวังมา รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวรายงาน, นายพุทธพร อิ้วตกส้าน รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกา ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเปิดการปฐมนิเทศ และนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและดุอาอฺขอพรเปิดการปฐมนิเทศ ซึ่งมีนายมูฮำหมัด อุตสาหะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก และคณาจารย์โรงเรียนสอนศาสนาในระดับซานาวี ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยจัดปฐมนิเทศขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิหาคม - 2 กันยายน 2561 โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ  ณ รีสอร์ทบ้านกลางเขา ตำบลสาลิกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี

นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี

 

นายพุทธพร อิ้วตกส้าน รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกา ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

นายพุทธพร อิ้วตกส้าน รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกา ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

 

 

 

นายสมชาย เจ๊ะวังมา รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี

นายสมชาย เจ๊ะวังมา รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี