วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.30 น. จุฬาราชมนตรี ในฐานะอะมีรุ้ลฮัจย์ เป็นประธานการประชุมสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสำนักงานฯ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยท่านจุฬาราชมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการในการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้

การประชุมสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย