วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (นายอรุณ บุญชม), เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่), เลขานุการจุฬาราชมนตรี (นายสุธรรม บุญมาเลิศ), รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน), ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี (นายปรีดา เชื้อผู้ดี) รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี (นายวุฒิชัย ธรรมนิยมกุล) และนายสมศักดิ์ เมดาน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

จุฬาราชมนตรีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในร.9