6 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่าย ฯ นายเมธา เมฆารัฐ รองประธานสภาเครือข่าย ฯ นายแพทย์อนันตชัย ไทยปาทาน เลขาธิการสภาเครือข่าย ฯ และคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่าย ฯ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) แก่ UNHCR จากความร่วมมือในแคมเปญระดมทุน “Ramadan for Refugees รอมฎอนนี้ เพื่อพี่น้อง” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่สูญเสียจากเหตุความขัดแย้งที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน


The Council for Humanitarian Networking of Sheikhul Islam Office has made the first round of with the total amount of 300,000 THB to UNHCR to support the collaboration campaign “Ramadan for Refugees” which took place during the holy month of Ramadan. The campaign aimed at encouraging Muslim communities to donate to support UNHCR to provide life-saving assistance to refugees during Ramadan where many Rohingya refugees observe the holy month in exile.