สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา “รอมฎอนในสายตาเพื่อน” และร่วมละศีลอด วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วิทยากร
ดร. ผกาวดี สุพรรณจิตวนา รามคำแหง
ดร.สุชีพ พิริยสมิธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผศ.ดร.นิพนธ์ โซ๊ะเฮง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผศ.ดร. อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฆ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี

muslimthailife