22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่าย ฯ ครั้งที่ 1/2561 (สามัญประจำปี) ณ มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้แถลงผลการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ 2561-2562  และเรื่องอื่นๆ และเนื่องโอกาสที่ทางจังหวัดระนองได้เปิดศูนย์ประสานงานกิจการภายในประเทศของสภาเครือข่าย ฯ ทางประธานสภาเครือข่าย ฯ ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังแก่ผู้ประสานงานประจำจังหวัดระนอง