วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ เข้าเยี่ยม Ingress Autoventures Co.,Ltd. จ.ระยอง โดย คุณซุลกิฟลี มุฮัมมัดนาเซร (Financial Controller) คุณโรสลัน สาอะ (Menager QA/QC Department) คุณคงศักดิ์ ชาชา (Menager Production Department) คุณชารีฟ อนันตศาสน์ (ผู้จัดการ ตรวจสอบภายใน) คุณไซยิดอิสฮัก ไซอิบบาราเฮง (CSR Senior Manager) คุณยุทธพงษ์ ชาชา (HR Manager) และคุณไซอีบาดัดซา ไซมีซา (Manager Planning & Control) และทีมงานอื่นๆ ให้การต้อนรับ โดยมีผู้แทนจากองค์กรร่วมมือ เช่น มูลนิธิเบิกฟ้าอิสลาม (ทีวีสำนักจุฬา) และสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมคณะเข้าเยี่ยมด้วย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมกิจการของ ingress แนะนำภารกิจของสำนักจุฬาราชมนตรี การร่วมมือกับ ingess ด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการสื่อสารกิจกรรม และด้านการช่วยเหลือมนุษยธรรม พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ingress ให้ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ทำหน้าที่ปาฐกถาธรรมหรือคุฏบะฮ์วันศุกร์ รวมทั้งนำละหมาด จากนั้นกล่าวพบปะกับผู้มาร่วมละหมาด และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน