28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พิธิเปิดการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561 โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำประเทศไทย และองค์กรร่วม โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ประธานในพิธี นายสมาน อาดำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ  นางไลลา  บาฮาอุดดีน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอียิปต์ ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีและเปิดการสอบ ซึ่งมีนักเรียนระดับซานาวีจากทั่วประเทศร่วมเข้าสอบ โดยทำการสอบระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ