วันที่ 24 มีนาคม 2561 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายฯ คณะกรรมการฯ และคณะทำงาน ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายฯ จ.ระนอง ณ เฮอร์ริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จ.ระนอง มีพี่น้องทั้งเชื้อสายจีน ชาวพุทธ ตลอดจนพี่น้องมุสลิม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมให้กำลังใจกันอย่างหนาแน่น