ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439” ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 1439

เข้าร่วมงานติดต่อ
คุณสุกิจ เหล็งศิริ 087 600 1116
คุณพัชรา สะรอนี 083 637 8583

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439