ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439
“มูฮำมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม”

จัดขึ้นในวันที่  14-15-16 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ หนองจอก กรุงเทพมหานคร

จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)  ประธานอำนวยการ
นายสมาน อาดัม รองเลขาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานจัดงานฯ

เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 2561