วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เปิดการประชุมคณะกรรมการของสถาบัน ฯ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อสรุปงานปาฐกถาสาธารณะประจำปีที่ผ่านมา การเข้าเยี่ยมสถานทูตกาตาร์เพื่อนำเสนอโครงการความร่วมมือฯ พิจารณาการจัดงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาโดยความร่วมมือกับองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติ อัลอิฆอษะฮ์ และประเด็นอื่นๆ

 การประชุมสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ

การประชุมสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ