9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ สำนักจุฬาราชมนตรี จัดวะสะฏียะฮ์ฟอรั่ม ในหัวข้อ “รอมฎอนในสายตาเพื่อนต่างศาสนา” ณ ห้องประชุมวีไอพี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน โดยวิทยากร อ.เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง, อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และ ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง รอง ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย